Onderpresteren en aanpassen is niet iets dat alleen bij oudere (hoogbegaafde) kinderen voorkomt. Ook bij peuters met een ontwikkelingsvoorsprong komt dit […]

Hoe vaak horen ouders van de leerkracht van hun hoogbegaafde kind: hij laat het niet zien. Thuis zien de ouders […]

Hoogbegaafd zijn en zwemles kan een flinke uitdaging zijn. Menig ouder en kind ondervindt dit wekelijks aan den lijve. Zo ken ik een […]

Peuters en onderpresteren

Onderpresteren en aanpassen is niet iets dat alleen bij oudere (hoogbegaafde) kinderen voorkomt. Ook bij peuters met een ontwikkelingsvoorsprong komt dit helaas best vaak voor.

Het kunnen tellen, getallen herkennen, alle kleuren en vormen al kennen (met ovaal en ruit), zeer goed kunnen puzzelen, gedetailleerd kunnen tekenen. Diep door kunnen denken en nadenken over uiteenlopende zaken. Er zijn kinderen van 2,5 jaar die dit kunnen/doen. Deze kinderen hebben een (flinke) ontwikkelingsvoorsprong, wellicht zijn ze hoogbegaafd. Maar wanneer zij op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal andere kinderen treffen van dezelfde leeftijd, die dit allemaal nog niet kunnen, ontstaat er toch een soort ‘kloof’. De peuter, zo klein als hij of zij is, beseft dat hij ‘anders’ is. De kans bestaat dat de peuter met ontwikkelingsvoorsprong niet buiten de groep wil vallen, en zich daarom aanpast aan de rest. (meer…)

Hij laat het niet zien

Hoe vaak horen ouders van de leerkracht van hun hoogbegaafde kind: hij laat het niet zien. Thuis zien de ouders een leergierig en ijverig kind met een flinke voorsprong, dat alles wat hij weet en kan ook laat zien.

Op school, waar het niveau van het werk waarschijnlijk ver beneden het wenselijke niveau is, laat je kind niks zien van wat hij weet of kan. Sterker nog, op school is hij of zij teruggetrokken, praat weinig, werkt langzaam of maakt niks af. Leerkrachten zien een kind waarbij geen sprake is van een voorsprong. Eerder nog zien ze misschien wel een kind met een achterstand!

Het verschil met school en thuis is enorm en ouders herkennen hun eigen kind niet in het verhaal dat ze van de leerkracht te horen krijgen. Daarbij gaat het kind in veel gevallen thuis probleemgedrag laten zien. (meer…)